МАТФ 2016++


Овде можете погледати списак награђених тимова из програмирања и учесника смотре радова, овде резултате из програмирања, а овде резултате и решења из математике.

Такмичење у програмирању за студенте


На такмичењу из информатике право учешћа имају сви студенти основних и мастер студија Математичког факултета. Такмичење је тимско, а сваки тим се састоји од три члана. Један тим има на располагању један рачунар. Такмичари решавају осам алгоритамских задатака у року од четири сата. Такмичарска решења се аутоматски проверавају на лицу места помоћу тест инстанци. Уколико тим пошаље решење које на свим тест инстанцама даје тачан резултат, увећава се број решених задатака за тај тим. Уколико тим пошаље нетачно решење, које не исписује тачан резултат, прекорачава временско или просторно ограничење, добијају се негативни поени. Победник је тим који реши највише задатака. Уколико постоје два таква тима, победник је тим са најмање негативних поена. Није дозвољен интернет, литература нити договарање са члановима осталих тимова. Дозвољена је само комуникација унутар једног тима. Током трајања такмичења, такмичари у сваком тренутку имају увид у укупни тренутни резултат. Дозвољени програмски језици су Pascal, C, C++ и Java.

За пријаву за такмичење из информатике, потребно је на имејл адресу matf.prijave@gmail.com послати назив тима, затим име, смер и број индекса сваког од такмичара. Молимо такмичаре да, уколико су претходно учествовали на такмичењима где су се решавали задаци алгоритамског типа, уз мејл пошаљу називе одговарајућих такмичења и пласман, као и остале своје најважније ваннаставне активности у вези са програмирањем.

Такмичење у програмирању за средњошколце


На такмичењу из информатике право учешћа имају сви ученици средњих школа са територије Србије. Такмичење је тимско, а сваки тим се састоји од три члана. Један тим има на располагању један рачунар. Такмичари решавају осам алгоритамских задатака у року од четири сата. Такмичарска решења се аутоматски проверавају на лицу места помоћу тест инстанци. Уколико тим пошаље решење које на свим тест инстанцама даје тачан резултат, увећава се број решених задатака за тај тим. Уколико тим пошаље нетачно решење, које не исписује тачан резултат, прекорачава временско или просторно ограничење, добијају се негативни поени. Победник је тим који реши највише задатака. Уколико постоје два таква тима, победник је тим са најмање негативних поена. Није дозвољен интернет, литература нити договарање са члановима осталих тимова. Дозвољена је само комуникација унутар једног тима. Током трајања такмичења, такмичари у сваком тренутку имају увид у укупни тренутни резултат. Дозвољени програмски језици су Pascal, C, C++ и Java.

За пријаву за такмичење из информатике, потребно је на имејл адресу matf.prijave@gmail.com послати назив тима, имена сваког од такмичара, као и име школе. Дозвољено је груписање такмичара из различитих средњих школа. Молимо такмичаре да, уколико су претходно учествовали на такмичењима где су се решавали задаци алгоритамског типа, уз мејл пошаљу називе одговарајућих такмичења и пласман, као и остале своје најважније ваннаставне активности у вези са програмирањем.

Такмичење у математици за студенте


На такмичењу из математике право учешћа имају сви студенти прве две године основних студија Математичког факултета. Такмичење је индивидуално, а сваки такмичар решава шест задатака у трајању од три сата.

За пријаву за такмичење из математике, потребно је на имејл адресу matf.prijave@gmail.com послати име такмичара, смер и број индекса. Молимо такмичаре да, уколико су претходно учествовали на такмичењима из математике, уз мејл пошаљу називе одговарајућих такмичења и пласман, као и остале своје најважније ваннаставне активности у вези са математиком.

Такмичење у математици за средњошколце


На такмичењу из математике право учешћа имају сви ученици четвртог разреда средњих школа са територије Србије. Такмичење је индивидуално, а сваки такмичар решава шест задатака у трајању од три сата.

За пријаву за такмичење из математике, потребно је на имејл адресу matf.prijave@gmail.com послати име такмичара и име школе. Молимо такмичаре да, уколико су претходно учествовали на такмичењима из математике, уз мејл пошаљу називе одговарајућих такмичења и пласман, као и остале своје најважније ваннаставне активности у вези са математиком.

Смотра студентских радова


Позивају се студенти Математичког факултета да учествују на смотри научних и стручних радова из информатике, математике и астрономије. Прихватљиви су сви научни или стручни радови из ових области, као и занимљиви софтверски пројекти. За учествовање на смотри, потребно је послати пријаву на адресу matf.prijave@gmail.com, са назнаком да се ради о пријави за смотру радова. У пријави је потребно навести своје име и презиме, смер и број индекса и приложити апстракт рада, односно пројекта, не дужи од једне стране. За излагање радова на смотри, планира се по 10 минута.

Спонзори такмичења


Generali

Microsoft razvojni centar Srbija

Naučno tehnološki park

Pamet

RT-RK

TeleSign

TNation