MATF CHALLENGE 2015

Takmičenje iz informatike

Prijavu za takmičenje iz informatike poslati na adresu stefan@math.rs. Dovoljno je poslati jednu poruku za jedan tim. U poruci navesti naziv tima, kao i imena i brojeve indeksa svakog od takmičara. Pravo učešća imaju svi studenti osnovnih i master studija.